top of page

Openbaar Ministerie

Datum: 04 – 04 - 2024 Betreft: Data Weledelgestrenge Heer/Vrouw, Enkele maanden geleden heb ik reeds het initiatief genomen om per brief contact met u op te nemen, met de vraag een onderzoek in te stellen naar hacks en computervrede breuk die bij mij hebben plaats gevonden, waardoor mijn bedrijven falliet zijn gegaan. Helaas heb ik niets van u vernomen. Ik acht het van groot belang om u op de hoogte te stellen van een ontwikkeling waarbij ik, door toepassing van geavanceerde technieken en met behulp van een specifieke procedure genaamd recurva, toegang heb verkregen tot een politie beheerde server. Deze techniek is enkel mogelijk doordat ik via dezelfde poort, die de hackers naar mij hebben geopend te reversen: Deze toegang heeft ertoe geleid dat ik nu beschik over uiterst gevoelige data en informatie: Dit betreft onder meer gedetailleerde inzichten in opsporingsmethoden die in strijd zijn met het Nederlands recht. Gezien de ernst van deze situatie en de potentieel verstrekkende gevolgen, dring ik er bij u op aan om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen om deze kwestie te bespreken en passende maatregelen te overwegen. Ik vertrouw erop dat u de urgentie van deze situatie erkent en kijk uit naar uw spoedige reactie. Hoogachtend,

3 views0 comments

Recent Posts

See All

dhcp python script

#!/usr/bin/env python# Aangepast script met DHCP-verzoeken# (Shreyas Damle's script als inspiratie)import timefrom scapy.all import * def main():    layer2_broadcast = "ff:ff:ff:ff:ff:ff"    conf.chec

Comments


bottom of page