top of page

MITM ATTACK PENETRATION TESTING RAPPORTMITM

OSPF / PYTHON

PETER OLDENBURGER

CYBERSECURITYAD.COMMan-in-the-Middle Attack (GNS3)

Peter Oldenburger CS105

Inleiding & Introductie

OSPF (Open Shortest Path First) is een link-state routingprotocol dat wordt gebruikt

binnen een enkele routingdomein, ook wel een Autonomous System (AS) genoemd.

Het is gedefinieerd in RFC 2328 voor IPv4 en RFC 5340 voor IPv6. OSPF wordt

voornamelijk gebruikt in grote enterprise netwerk omgevingen.

Kernfuncties:

• Dynamische Routering: OSPF past zich dynamisch aan veranderingen in het netwerk

aan, zoals het uitvallen van verbindingen of de toevoeging van nieuwe routes, door

de netwerk topologie actief te monitoren en routingtabellen bij te werken.

• Link-State Protocol: In tegenstelling tot distance-vector routingprotocollen, zoals

RIP, verzendt OSPF informatie over de staat van elk netwerklink naar alle nodes

binnen hetzelfde routingdomein. Dit zorgt voor een nauwkeuriger en efficiënter

routingbesluit.

• Gebieden en Hiërarchie: OSPF maakt het mogelijk om een netwerk te segmenteren

in meerdere hiërarchische gebieden, wat helpt bij het schalen door het beperken

van de omvang van routingtabellen en het verminderen van routingverkeer.

• Korte Weg Eerst Algoritme: OSPF gebruikt het Dijkstra algoritme om de kortste

paden te berekenen van de router naar alle andere routers in het netwerk. Dit zorgt

voor efficiënte datatransmissie.

• Type of Service (ToS) Routing: OSPF ondersteunt ToS-routing, waardoor

verschillende paden kunnen worden gekozen afhankelijk van de service-eisen van

het verkeer.

• Authenticatie: OSPF biedt ondersteuning voor authenticatie van routingberichten,

wat de beveiliging van het routingproces verbetert door ongeautoriseerde updates

te voorkomen.Belangrijke Begrippen:

• Router-ID: Een unieke identifier voor elke router, meestal het hoogste IP-adres op

de router.

• LSA (Link State Advertisement): Het mechanisme waarmee informatie over

netwerklinks wordt gedeeld met andere routers in hetzelfde OSPF-gebied.

• Link-State Database: Een database in elke OSPF-router die alle ontvangen LSAs

bevat, waarmee de volledige netwerk topologie kan worden gereconstrueerd.

• SPF Tree: Een boomstructuur die het kortste pad van de router naar elk punt in het

netwerk vertegenwoordigt, gegenereerd door het SPF (Shortest Path First)

algoritme.

Implementatie en Beheer:

Bij de implementatie van OSPF is zorgvuldige planning vereist, vooral in complexe

netwerken met meerdere gebieden.

Het configureren van OSPF omvat het instellen van router-ID's, het definiëren van OSPF-

gebieden, het configureren van authenticatie, en het optimaliseren van timers voor LSA-

uitzendingen. Het beheren van OSPF vereist monitoring van de netwerkprestaties en het

regelmatig bijwerken van de configuratie om te voldoen aan veranderende

netwerkbehoeften en -omstandigheden.

OSPF is een krachtig tool voor netwerkbeheerders, omdat het zorgt voor robuuste en

efficiënte netwerkcommunicatie. Echter, het vereist een grondig begrip van

netwerkprincipes en zorgvuldig beheer om maximale prestaties en stabiliteit te

garanderen.

Bron: ChatGPTMITM: Start: De Opzet van de Omgeving

De testomgeving is opgezet in GNS3, een virtuele netwerksimulator, waarbij gebruik is

gemaakt van een Kali Linux-machine en twee routers met de volgende configuraties:

Router 1 Configuratie

• Loopback Interface: lo1 - IP: 1.1.1.1

• FastEthernet Interface: fa1/0 - IP: 192.168.1.2

• OSPF Configuratie: Netwerken 1.1.1.0 en 192.168.1.0 onder OSPF proces 1

• RIP Configuratie: Netwerken 1.0.0.0 en 192.168.1.0

Router 2 Configuratie

• FastEthernet Interfaces: fa0/0 - IP: 192.168.2.1, fa1/0 - IP: 192.168.1.1

• OSPF Configuratie: Netwerken 192.168.1.0 en 192.168.2.0 onder OSPF proces 1

• RIP Configuratie: Netwerken 192.168.1.0 en 192.168.2.0

Aanval Methodologie

De aanval is uitgevoerd door middel van een Python-script.

Deze draait op de Kali Linux-machine binnen de GNS3-omgeving.

Deze scripts zijn geschreven om OSPF (Open Shortest Path First) pakketten te injecteren

en te vangen, waardoor een Man-in-the-Middle (MITM) aanval wordt gesimuleerd (en

tevens gecontroleerd dmv de catch1.py en Wireshark.)OSPF Hello Pakket Injectie (inject1.py)

Het eerste script, inject1.py, is gebruikt om vervalste OSPF Hello-pakketten te injecteren.

Het doel van deze injectie was om zich voor te doen als Router 2 en OSPF-berichten te

verzenden alsof ze van deze router afkomstig waren.

Dit is bereikt door het volgende te specificeren in het script:

• Bron IP-adres van de pakketten ingesteld op "192.168.1.1" (het IP-adres van

Router 2's FastEthernet interface fa1/0).

• Doel IP-adres ingesteld op "224.0.0.5", een multicast-adres gebruikt voor OSPF.

• De interface op de Kali-machine ingesteld op "eth0".

Dit script zond tien OSPF Hello-pakketten uit om zich in het netwerk te adverteren als een

legale OSPF-router.

Pakketvangen (catch1.py)

Het tweede script, catch1.py, werd gebruikt om de OSPF-pakketten die werden verzonden

naar het multicast-adres "224.0.0.5" te vangen.

Dit script heeft als doel om te verifiëren dat de geïnjecteerde pakketten werden verspreid

binnen het netwerk en om te observeren hoe je netwerkapparatuur hierop zal reageren.

Het script gebruikte Scapy's sniff-functie om tien pakketten te vangen die voldeden aan het

filter "ip dst 224.0.0.5" op interface "eth0".Resultaten

Het injecteren van OSPF Hello-pakketten middels inject1.py resulteerde in de succesvolle

verzending van vervalste OSPF-berichten binnen het netwerk.

Dit is natuurlijk een simpel voorbeeld met enkele paketten maar dit kan natuurlijk

eenvoudig worden aangepast.

De Kali Linux-machine deed zich voor als Router 2, en is hiermee het MITM-aanvals

apparaat.

Bevestiging (audit)

Dezen werd bevestigd door de output van catch1.py, waaruit bleek dat de geïnjecteerde

pakketten werden opgevangen, wat aantoont dat de pakketten door het netwerk werden

verspreid.

Tevens is wordt dit nog bevestigd met Wireshark dat meer in-depth analyse kan

verschaffen:

Wireshark Observaties

Tijdens de uitvoering van de geavanceerde Man-in-the-Middle (MITM) aanval in de GNS3

virtuele omgeving, is tevens gebruik gemaakt van Wireshark, een netwerkanalysetool, om

de netwerkverkeer en in het bijzonder de gemanipuleerde pakketten te monitoren.

Dit bood een dieper inzicht in de impact van de aanval en de manipulatie van het

netwerkverkeer.Observaties met Wireshark

Wireshark werd geconfigureerd om het verkeer op de Kali Linux-machine te monitoren,

met een focus op OSPF-verkeer gericht aan het multicast-adres "224.0.0.5". Tijdens deze

monitoring werd een specifiek OSPF Hello-pakket geïdentificeerd dat de manipulatie door

de aanvaller illustreert:

• Tijdstip: 0.444401450

• Bron IP: 192.168.2.1

• Doel IP: 224.0.0.5

• Protocol: OSPF

• Lengte: 80 bytes

• Beschrijving: Hello Packet

Dit OSPF Hello-pakket, afkomstig van IP-adres 192.168.2.1 en gericht aan het OSPF

multicast-adres 224.0.0.5, werd geïdentificeerd als een van de gemanipuleerde pakketten

verzonden door het inject1.py script uitgevoerd op de Kali Linux-machine.

Dit bevestigt de succesvolle injectie en verspreiding van vervalste OSPF-pakketten binnen

het netwerk, zoals bedoeld door de MITM-aanval.Verdere Analyse

Deze gemanipuleerde pakketten via Wireshark bieden tastbaar bewijs van de aanval en de

potentieel schadelijke impact ervan op het netwerkverkeer en de netwerkbeveiliging.

Het stelt onderzoekers en beveiligingsprofessionals in staat om de specifieke kenmerken

van de aanval te analyseren, inclusief de timing, de gebruikte protocollen en de bron- en

doeladressen.

Dit is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve tegenmaatregelen en het versterken

van de netwerkbeveiliging tegen soortgelijke aanvallen in de toekomst.

Ik heb dus ook de Aanbevelingen Netwerkbeveiliging, Conclusies en de daarop beschreven

Migratie Aanbevelingen hierop gebaseerd.

Risico's en Aanbevelingen

Deze aanval demonstreert het risico van OSPF-routing protocol manipulatie, wat kan

leiden tot ongeautoriseerde toegang, data-onderschepping en -manipulatie, en potentiële

netwerkonderbrekingen.

Het is van cruciaal belang voor organisaties, zoals CyberSecurityAD.com, om de volgende

maatregelen te implementeren:

• Authenticatie voor OSPF-peers om de identiteit van routers binnen een OSPF-

domein te verifiëren.

• Encryptie van OSPF-verkeer om de integriteit en vertrouwelijkheid van

routinginformatie te waarborgen.

• Regelmatige beveiligingsaudits en -monitoring om ongeautoriseerde wijzigingen in

het netwerkverkeer te detecteren.Aanbevelingen voor Netwerkbeveiliging

Deze observatie onderstreept duidelijk het belang van het implementeren van goede

beveiligingsmaatregelen, zoals hierboven vermeld, evenals het belang van een goede en

duidelijke netwerkmonitoring en networking-analyse.

Conclusie

De uitgevoerde MITM-aanval laat zien dat er kwetsbaarheden zitten binnen

routingprotocollen zoals OSPF en benadrukt het belang van geavanceerde

beveiligingsmaatregelen om de netwerkinfrastructuur van een organisatie te beschermen!

Het illustreert de noodzaak van een gelaagde beveiligingsbenadering die zowel proactieve

beschermingsmaatregelen omvat als reactieve monitoring en analyse om netwerken tegen

geavanceerde bedreigingen te versterken.

Door proactief beveiligingsrichtlijnen te implementeren en te handhaven, kunnen

organisaties zich verdedigen.

Peter Oldenburger

CyberSecurityAD.com 2024Migratiemaatregelen tegen MITM-aanvallen in Routingprotocollen

Om de veiligheid van netwerken tegen MITM-aanvallen, zoals gedemonstreerd, te

versterken, zijn de volgende migratiemaatregelen aanbevolen door CyberSecurityAD.com

1. Implementatie van OSPF Authenticatie

• Doel: Verifiëren van de identiteit van OSPF-peers om te voorkomen dat

ongeautoriseerde apparaten OSPF-berichten kunnen injecteren.

• Aanpak: Gebruik van sterke authenticatiemechanismen, zoals MD5 of SHA, voor

OSPF-peers.

2. Encryptie van OSPF Verkeer

• Doel: Beschermen van de integriteit en vertrouwelijkheid van OSPF-verkeer tegen

onderschepping en manipulatie.

• Aanpak: Toepassen van IPsec voor het versleutelen van OSPF-verkeer tussen

routers.

3. Netwerksegmentatie

• Doel: Beperken van de bewegingsruimte van een aanvaller binnen het netwerk,

mocht deze toegang verkrijgen.

• Aanpak: Gebruik van VLAN's en firewall-regels om netwerksegmenten te isoleren op

basis van functie en gevoeligheid.

4. Regelmatige Netwerkmonitoring en -analyse

• Doel: Tijdige detectie van ongebruikelijke netwerkactiviteiten die kunnen wijzen op

een aanval.

• Aanpak: Gebruik van geavanceerde netwerkmonitoringtools en intrusion detection

systems (IDS) voor continue controle en analyse van netwerkverkeer.

5. Training en Bewustwording

• Doel: Verhogen van de bewustwording bij medewerkers over de risico's en

indicatoren van MITM-aanvallen.

• Aanpak: Organiseren van regelmatige trainingssessies en simulatieoefeningen voor

IT-personeel.6. Regelmatige Updates en Patchbeheer

• Doel: Verzekeren dat netwerkapparatuur en software up-to-date zijn met de

nieuwste beveiligingspatches.

• Aanpak: Implementeren van een gestructureerd patchbeheerproces om

kwetsbaarheden tijdig aan te pakken.

Door deze maatregelen te implementeren, kunnen organisaties hun verdediging tegen

geavanceerde MITM-aanvallen versterken en de veiligheid van hun netwerkinfrastructuur

waarborgen.

Het is van cruciaal belang dat deze maatregelen deel uitmaken van een alomvattende

beveiligingsstrategie, gericht op het minimaliseren van risico's en het beschermen tegen

potentiële bedreigingen.

Copyright 2024

Peter Oldenburger

AmsterdamScreenshots (Proof Of Work)

GNS 3 OmgevingRouter R1 & R2 ConfigurationPython Script to inject OSPF Packets

Python Script: Capture Packets (and define them)Packet sent:

Packet capture:WireShark:

COPYRIGHT 2023

Peter Oldenburger


9 views0 comments

Recent Posts

See All

Openbaar Ministerie

Datum: 04 – 04 - 2024 Betreft: Data Weledelgestrenge Heer/Vrouw, Enkele maanden geleden heb ik reeds het initiatief genomen om per brief contact met u op te nemen, met de vraag een onderzoek in te ste

Comments


bottom of page